Đào Tạo Nails và Nối Mi Chuyên Nghiệp

Đăng ký ngay hôm nay để nhận được ưu đãi
 • Ghế làm móng
 • Quầy thu ngân
 • Ghế ngồi chờ
 • Ghế làm móng
 • Ghế nối mi
 • Khai trương 1
 • Khai trương 2
 • Khai trương 3
 • Khai trương 4
 • Khai trương 5
 • Lễ tình nhân 2014
 • Kệ nước sơn
 • Sửa và Diệp tại Sifa Nails ngày 17-02-2014
 • Khách hàng đến với Sifa Nails
 • Khách hàng đến Salon SifaNails
 • Sarah Tran, Mai Nguyen Hien, Tran Nguyen, Thuong Tran chuẩn bị qua Mỹ, Singapore
 • Nhận bằng tại Lechat
 • Sifa Nails lên nhận hoa cùng các nhà tài trợ khác trong chương trình Tiếp Bước Tới Trường 2014 tại phòng trà Nam Quang
 • Sửa nhận hàng nè