Khóa Học Đắp Móng

Khóa học đắp móng

Với kỹ thuật mới không mất nhiều thời gian. Bạn có thể có được 1 bộ móng đắp hoàn hảo, chuyên nghiệp

Lớp đắp bột

Đắp tip (Natural, Bink&White)
Đắp form (Natural,Bink&White)
Đắp bột ẩn, hoa khô, xà cừ
Đắp design clear

Lớp đắp Gel

Gel màu
Gel Bink & White
Gel kỹ thuật mới, xà cừ

(Học phí 3.500.000đ/ Khóa)

Với kỹ thuật mới không mất nhiều thời gian, không sử dụng lưu huỳnh, máy mài. 
Bạn có thể có được 1 bộ móng đắp hoàn hảo, chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được Sifa Nails cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khóa học.