Khóa Học Vẽ Móng Chuyên Nghiệp

Khóa học vẽ móng chuyên nghiệp

Học viên sẽ được hướng dẫn làm quen với Cọ tóc, cọ bản (Vuông, xéo), cọ nét, cọ nổi, cọ kim. Tặng mẫu vẽ

Cọ tóc, cọ bản (bản vuông, bản xéo), cọ bản nhiều màu, cọ nổi, cọ nét, cọ kim ----> tặng mẫu vẽ.

Đặt biệt: Phong cảnh, con thú, hoa văn, các mẫu vẽ design chuyên

(Học phí 3.000.000đ/khóa)

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được Sifa Nails cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khóa học.